När bra blir ännu bättre!

Den 1:a september 2020 gick Strömsunds Kvalitetslego AB och LegoSvetz AB samman under det nya namnet e-Component Sweden AB. Därmed stärkte vi vår position som en ledande leverantör av kompletta lösningar inom svetsning, maskinbearbetning och montering.

När bra blir ännu bättre!

Den 1:a september 2020 gick Strömsunds Kvalitetslego AB och LegoSvetz AB samman under det nya namnet e-Component Sweden AB.
Därmed stärkte vi vår position som en ledande leverantör av kompletta lösningar inom svetsning, maskinbearbetning och montering.

Maskinbearbetning, svetsning och montering

e-Component Sweden AB hanterar svetsning, maskinbearbetning och montering. Vi finns och verkar i ett kluster av företag där även skärande och ytbehandling ingår.

Närheten är en av de stora fördelarna med företaget. Därför blir lösningarna alltid de bästa för kunderna som får hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. 

Välkommen att kontakta oss, eller följ oss i sociala kanaler.

Godsgatan 2
SE-833 36 Strömsund
0670-101 12

Maskinbearbetning, svetsning och montering

e-Component Sweden AB hanterar svetsning, maskinbearbetning och montering. Vi finns och verkar i ett kluster av företag där även skärande och ytbehandling ingår.

Närheten är en av de stora fördelarna med företaget. Därför blir lösningarna alltid de bästa för kunderna som får hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. 

Välkommen att kontakta oss, eller följ oss i sociala kanaler.

Godsgatan 2
SE-833 36 Strömsund
0670-101 12

Vi som gör det

Johan DahLLöw

Maskinavdelningen

Order, planering, beredning, inköp

Maria Bäckström

Order, planering, inköp, ekonomi

Roger Eriksson

Svetsavdelningen

Produktionsledare

Markus Hahlin

Svetsavdelningen

Produktionsteknik

Emil Martinsson

Maskinavdelningen

Produktionsteknik

Madelene Nygren

Maskinavdelningen

Produktionsledare

Jösse Sjödin

Kvalitetsansvarig

Vi som gör det

Johan DahLLöw

Maskinavdelningen

Order, planering, beredning, inköp

Maria Bäckström

Order, planering, inköp, ekonomi

Roger Eriksson

Svetsavdelningen

Produktionsledare

Markus Hahlin

Svetsavdelningen

Produktionsteknik

Emil Martinsson

Maskinavdelningen

Produktionsteknik

Madelene Nygren

Maskinavdelningen

Produktionsledare

Jösse Sjödin

Kvalitetsansvarig